ESRR - Razvoj nove linije nadstandardnega pohištva New Line Prestige Furniture

Naziv RRI projekta: Razvoj nove linije nadstandardnega pohištva New Line Prestige Furniture

Kratica projekta: DNADS

Trajanje projekta: 18. 10. 2017 – 30. 09. 2018

Predvidena vrednost projekta: 424.670,00 EUR

Predvideno sofinanciranje projekta: 125.309,10 EUR

Mizarstvo Žužek s.p. se ukvarja z izdelavo pohištva ter nudenjem celovitih rešitev za oblikovanje notranjih bivalnih prostorov (interier design). Začetki delovanja podjetja segajo v leto 1967. V petdesetih letih obstoja smo si pridobili znanje in izkušnje, ki jih neprestano nadgrajujemo z novimi razvojnimi projekti. Družinsko podjetje se je razvilo v sodobnega proizvajalca pohištva po meri s sposobnostjo učinkovitega odzivanja na vse bolj zahtevne želje strank. Sledimo najnovejšim trendom notranje opreme. Z uporabo sodobne tehnološke opreme, sledimo trendu razvoja okoljske politike, ki je usmerjena v uvajanje novih, okolju bolj prijaznih materialov. Cilji za prihodnost so jasno zastavljeni in usmerjeni k nenehni rasti ter izboljšavi proizvodne opreme, izdelkov in storitev. Cilj projekta je razvoj nadstandardnega pohištva – produkta visoke dodane vrednosti, ki bo pripomogel k povišanju dodane vrednosti na zaposlenega, povišanju snovne in energetske učinkovitosti v podjetju ter dolgoročno tudi k zaposlovanju v podjetju.

Naš novi produkt -  nadstandardna pohištvena oprema bo izdelana iz lesa listavcev, ki rastejo na slovenskih tleh, pretežno gre za les jesena, bukve, javorja, češnje, oreha in hrasta. Listavci so pri izdelavi tovrstnih izdelkov v prednosti predvsem zaradi same trdote lesa. Poleg trdote pa o izbiri listavca odloča tudi struktura lesa ter trajnost in videz. Lesna veriga bo tako v našem projektu zaokrožena od poseka listavca v gozdu, do razreza, sušenja, izdelave polizdelka, do izdelave končnega izdelka (tehnološko in razvojno zahtevnega pohištva) za najzahtevnejše trge in kupce. 

Opis projektnih ciljev:

- Povišanje dodane vrednosti na zaposlenega

- Zmanjšuje uporabo okolju škodljivih snovi in izpuste škodljivih snovi v okolje, omogoča reciklažo odpadnih surovin

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj”.

Več na spletni strani EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si